Bent u ziek geworden? Heeft u geen werkgever? Dan kunt u misschien een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) van UWV krijgen.

De Ziektewet is een vangnet voor werknemers in de volgende situaties:

  • U wordt ziek en uw arbeidsovereenkomst, tijdelijk contract,  uitzendcontract of oproepcontract eindigt.
  • U wordt ziek en heeft geen echte arbeidsovereenkomst. U werkt bijvoorbeeld als leerling of stagiair.
  • U wordt ziek en heeft een WW-uitkering. Na 13 weken ziekte stopt de WW-uitkering en krijgt u een ZW-uitkering.
  • U wordt 4 weken na het einde van uw arbeidsovereenkomst ziek en u heeft nog geen WW aangevraagd.

Meer informatie

Meer informatie over de ZW-uitkering vindt op de website van UWV.

Hoogte en duur

De ZW-uitkering bedraagt 70% van uw laatste loon.

De volgende werknemers krijgen 100% van hun laatste loon:

  • werknemers die een orgaan afstaan;
  • werknemers die voor of direct na het zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek zijn door de zwangerschap of bevalling

Deze werknemers krijgen tussen de 70 en 100% van hun laatste loon gedurende 1 jaar:

De precieze hoogte hangt af van het loon dat de werkgever moest doorbetalen bij ziekte. Het 2e jaar is de uitkering 70% van het loon.

Tot wanneer?

De uitkering duurt maximaal 104 weken (2 jaar), maar voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is de maximale duur van de uitkering 13 weken.

Aanvullingen op de ZW-uitkering

Mensen met een gezinsinkomen onder het sociaal minimum kunnen een toeslag van het UWV  krijgen.

U kunt ook een loonheffingskorting krijgen via UWV. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen.

Vrijwillige verzekering

Het is mogelijk een vrijwillige verzekering af te sluiten voor de Ziektewet als u niet verplicht verzekerd bent. U krijgt dan een uitkering als u ziek wordt. Dat geldt voor:

  • alfahulpen en huishoudelijke hulpen;
  • mensen die hun werk tijdelijk onderbreken (bijvoorbeeld bij onbetaald verlof);
  • mensen die als zelfstandige gaan werken;
  • mensen die werken in het buitenland.

Aanmelding

U sluit de vrijwillige verzekering af binnen 13 weken na het einde van de verplichte Ziektewetverzekering. Alleen voor alfahulpen en huishoudelijke hulpen geldt geen aanmeldtermijn.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van UWV.

Vergelijk hulpaanbod