U heeft een uitkeringsinstantie gevraagd om ergens een beslissing over te nemen, bijvoorbeeld over een uitkering of een bezwaar dat u heeft ingediend. U krijgt maar geen antwoord.

Wat kunt u doen?

Het beste kunt u de uitkeringsinstantie bellen om te vragen welke termijn er voor deze beslissing staat. Is de instantie al over die tijd heen? Dan kunt u een brief schrijven waarin u de instantie vraagt om binnen 2 weken een beslissing te nemen. Boven de brief zet u 'Ingebrekestelling'.

Dwangsom vragen

In de brief schrijft u ook dat u aanspraak maakt op een dwangsom als de instantie niet binnen 2 weken een beslissing neemt. Een dwangsom is geld dat u krijgt als de instantie te laat beslist. Het is een manier om de instantie aan te sporen om snel een beslissing te nemen. U kunt sinds 2016 geen dwangsom meer eisen bij een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).

Hoe hoog is de dwangsom?

De dwangsom gaat na 2 weken in. De eerste 2 weken krijgt u € 23 per dag, de volgende 2 weken € 35 per dag en de 2 weken daarna € 45 per dag. Daarna stopt de dwangsom. In totaal kunt u dus nooit meer dan € 1442 krijgen.

Wat kunt u verder nog doen?

Heeft u 2 weken nadat u de brief heeft geschreven nog geen antwoord? Dan kunt u meteen in beroep gaan bij de rechter. Het is verstandig om hierbij hulp te vragen, bijvoorbeeld van het Juridisch Loket, de vakbond of uw rechtsbijstandsverzekering.

Vergelijk hulpaanbod