Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?

Bij de bijstandsuitkering geldt een taaleis. Dat betekent dat u de Nederlandse taal voldoende moet kunnen verstaan en spreken, lezen en schrijven. Voldoende is op het niveau van groep 8 van de basisschool.

Diploma's

De gemeente kijkt of u voldoet aan de taaleis. Hoe weet de gemeente of u voldoende Nederlands kent? U kunt de gemeente een bewijs laten zien:

  • uw diploma van de een middelbare school in Nederland, of
  • uw rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland of
  • uw diploma inburgering of
  • uw diploma van een Nederlandstalige opleiding in Nederland of een ander land.

Taaltoets

Kunt u geen diploma, rapport of ander bewijsstuk laten zien? Dan kan de gemeente u vragen om een taaltoets te doen. Dat is een examen in het Nederlands. U krijgt een brief waarin staat of u geslaagd bent of niet. Bent u geslaagd? Dan voldoet u aan de taaleis. Heeft u de toets niet gehaald? Dan moet u uw Nederlands verbeteren. De gemeente overlegt met u hoe u dat kunt doen. En hoelang u erover kunt doen. Daarna doet u het examen nog een keer.

Doet u niets om uw Nederlands te verbeteren en bent u dit ook niet van plan? Dan krijgt u misschien een lagere uitkering. Blijft u weigeren om uw Nederlands te verbeteren? Dan krijgt u na een jaar geen uitkering meer.

Zie ook