Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Plichten bij de bijstand

Bij een bijstandsuitkering horen verschillende verplichtingen: arbeidsverplichtingen, de inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht.

Arbeidsverplichtingen

Het is de bedoeling dat de bijstandsuitkering tijdelijk is en dat u zo snel mogelijk uw eigen inkomen gaat verdienen. Daarom moet u:

 • vacatures zoeken en solliciteren;
 • een cv en werkmap aanmaken op werk.nl.
 • ingeschreven staan bij een aantal uitzendbureaus.
 • naar werk zoeken in uw eigen woonplaats of regio, maar ook daarbuiten;
 • bereid zijn om te reizen van en naar uw werk;
 • een Plan van Aanpak voor uw re-integratie maken en uitvoeren;
 • kennis en vaardigheden bijhouden of verbeteren;
 • geen dingen doen die het krijgen of het behouden van werk moeilijker maken, zoals te laat of met vieze kleren verschijnen op een sollicitatiegesprek;
 • werk dat u vindt of u wordt aangeboden aannemen.

Inlichtingenplicht en medewerkingsplicht

Behalve arbeidsverplichtingen heeft u met een bijstandsuitkering ook de plicht om:

 • alle informatie die de gemeente vraagt, op tijd te leveren;
 • informatie die belangrijk is voor de hoogte van uw uitkering zo snel mogelijk aan de gemeente door te geven. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over samenwonen, werk of een schenking;
 • te komen als de gemeente of het Werkplein u oproept voor een gesprek;
 • mee te werken aan een onderzoek als de gemeente dit nodig vindt;
 • de gemaakte afspraken na te komen.

Tegenprestatie

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, mag die u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Dat is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. U doet dit werk korte tijd.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis .

Op reis

Heeft u plannen voor een vakantie of reis? Meld deze dan vooraf bij de gemeente. Ook dit hoort bij de inlichtingenplicht. U mag niet langer dan in totaal 4 weken per jaar met behoud van uw bijstandsuitkering buiten Nederland verblijven. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor iets anders, bijvoorbeeld familiebezoek. Gaat u langer weg? Dan wordt uw uitkering stopgezet.

Overtreden van de verplichtingen

Houdt u zich niet aan de verplichtingen? Dan krijgt u te maken met een maatregel door de uitkeringsinstantie . U krijgt dan 1, 2 of 3 maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering.
Heeft u inkomsten of wijzigingen niet doorgegeven en daardoor te veel bijstandsuitkering gekregen? Dan krijgt u een boete , en u moet ook het bedrag aan bijstand dat u te veel heeft gekregen terugbetalen.

Zie ook