Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Bijstand voor mensen in een instelling (zak- en kleedgeld)

Heeft u bijstand en gaat u voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling of verpleeghuis, een revalidatiekliniek of een andere instelling? Dan krijgt u een lagere bijstandsuitkering.

Waarom?

In een instelling hoeft u een heleboel dingen niet meer zelf te betalen, zoals eten, huur en andere kosten. U krijgt daarom alleen nog 'zak- en kleedgeld'. Dat is een lagere bijstandsuitkering.

Hoeveel bijstand?

Hoeveel geld u krijgt, hangt af van uw situatie. Per 1 juli 2020 gelden de volgende maximum nettobedragen:

  • Bent u alleenstaand of een alleenstaande ouder? Dan krijgt u € 318,56 per maand. Hierbij komt nog een vakantietoeslag van € 16,77 per maand.
  • Heeft u een partner en verblijft u allebei in de instelling? Dan krijgt u samen € 495,51 per maand. Hierbij komt een vakantietoeslag van € 26,08 per maand.
  • Heeft u een partner maar woont die nog thuis? Dan krijgt u € 318,56 per maand (dat is het bedrag voor een alleenstaande). Uw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (ouder).

De vakantietoeslag wordt opgespaard en krijgt u eenmaal per jaar, in juni, uitgekeerd.
U krijgt ook een bijdrage voor de premie van uw zorgverzekering. Dit is per maand:

  • € 33 als u alleen in de instelling woont.
  • € 74 als u samen met uw partner in de instelling woont.