Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Klacht indienen over een uitkeringsinstantie

Bent u niet tevreden over hoe een uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de gemeente, UWV of de SVB) u behandelt? Dan kunt u een klacht indienen .

Waarover klagen?

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen over de volgende dingen:

  • U hebt niet genoeg informatie gekregen, of verkeerde informatie.
  • U moet heel lang wachten op een oproep.
  • U wordt steeds niet teruggebeld.
  • U bent erg onvriendelijk te woord gestaan, bijvoorbeeld met discriminerende of kleinerende opmerkingen.

Hoe klagen?

U dient uw klacht in door de uitkeringsinstantie te bellen of een brief te schrijven. Een medewerker van de instantie neemt dan contact met u op. Soms kan het probleem snel opgelost worden, maar soms is dat niet mogelijk. Dan krijgt u een uitnodiging om uw klacht te bespreken. Dat kan via de telefoon of op het kantoor van de instantie. U mag iemand meenemen. De instantie moet uw klacht binnen 6 tot 10 weken helemaal afhandelen.

Tip

Veel uitkeringsinstanties hebben een speciaal klachtenreglement. Daarin staat precies hoe uw klacht behandeld wordt. U kunt dit meestal vinden op de website van de uitkeringsinstantie. Maar vraag er gerust naar als u het niet kunt vinden.

Ontevreden

Bent u niet tevreden over de manier waarop de uitkeringsinstantie uw klacht afhandelt? Dan kunt u het nog hogerop zoeken. Dit moet u meestal binnen een jaar na de afhandeling van de klacht doen.Waar kunt u hogerop gaan?

Meestal kunt u hogerop bij de Nationale ombudsman. Op de website nationaleombudsman.nl leest u tegen welke instanties u bij hem een klacht kunt indienen. De Nationale Ombudsman behandelt geen klachten over gemeenten die een eigen ombudsman hebben. Op de website van de gemeente staat of de gemeente een eigen ombudsman heeft.

Niet eens met beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van een uitkeringsinstantie (uw aanvraag is bijvoorbeeld afgewezen)? Dan kunt u geen klacht indienen maar moet u bezwaar maken tegen die beslissing.

Wacht u op een beslissing die al lang genomen had moeten worden? Dan kunt u de uitkeringsinstantie met een brief in gebreke stellen en verzoeken om binnen 2 weken alsnog een besluit te nemen. Nemen zij nog steeds geen besluit, dan kunt u om een dwangsom vragen.