Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Werk, geld en uitkering

Uitkering tijdens bezwaar- of beroepsprocedure

U heeft bezwaar of beroep aangetekend tegen een beslissing van UWV of de gemeente. Maar in de tussentijd krijgt u geen geld of weinig geld. Waar moet u dan van leven?

2 mogelijkheden:

  • Gaat het om een beslissing van UWV? Dan kunt u misschien bijstand krijgen van de gemeente. Het is verstandig om de bijstand zo snel mogelijk aan te vragen.
  • Kunt u geen bijstand krijgen? Of gaat het al om een beslissing van de gemeente over bijstand? Dan kunt u bij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. U vraagt de rechter dan om u voorlopig toch een uitkering te geven. De rechter kijkt hoe belangrijk dit voor u is en hoe groot de kans is dat u gelijk krijgt in de bezwaar- of beroepsprocedure.

Waar vraag ik de voorlopige voorziening aan?

U vraagt de voorlopige voorziening aan bij de rechter. Bij welke rechter moet u zijn?

  • tijdens de bezwaarprocedure: bij de rechtbank in uw regio (afdeling bestuursrecht).
  • tijdens de beroepsprocedure: bij de rechtbank die uw zaak in behandeling heeft.
  • tijdens het hoger beroep: bij de Centrale Raad van Beroep.

U kunt altijd bij het Juridisch Loket navragen bij welke rechter of rechtbank u moet zijn.

Hoe aanvragen?

U kunt de voorlopige voorziening zelf aanvragen. Daarvoor schrijft u een brief naar de rechtbank of Centrale Raad van Beroep. Boven de brief zet u ‘Verzoekschrift voorlopige voorziening’. In de brief schrijft u waarom u het verzoek doet.
U kunt het verzoek trouwens ook via internet indienen. En u mag ook een advocaat of sociaal raadsman vragen om de brief voor u te schrijven.

Wat kost het?

Het verzoek is niet gratis: bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep betaalt u € 48 voor het verzoek, als het over een uitkering of over huurtoeslag gaat. Gaat het over iets anders, dan betaalt u € 178. Hebt u een erg laag netto-inkomen, dan kunt u in het beroepschrift vragen om vrijstelling van het griffierecht.